Badanie własności stopów Al

 

 

MetalHealth® to nazwa nadana przez  firmę N-Tec zespołowi narzędzi pomiarowych, zaprojektowanych w celu dostarczania wiarygodnych danych, które mogą być używane wewnętrznie w ramach projektowania, kontroli procesu lub do zewnętrznego testu porównawczego.

MetalHealth® służy do diagnozowania problemów i ustalania strategii, które są potrzebne do kontrolowania jakości ciekłego metalu na co dzień.

System MetalHealth®  wykorzystuje szereg form do wykonania próbek testowych do kontroli zachowania ciekłego metalu podczas krzepnięcia i odlewania.

 

W skład systemu wchodzą:

 

• forma do badania lejności,

• forma do określania skłonności do pękania na gorąco,

• forma do określania skłonności do skurczu (Tatur),

• forma K do określania czystości stopu (K-mold),

• forma do próby wytrzymałościowej.

 

 

 

MetalHealth® Center to mocny, montowany na stole i przenośny system zawierający płyty grzewcze, regulatory temperatury, system gromadzenia danych i jedną lub więcej form testowych.

Metalhealth® Center składa się ze stalowego wózka, z czterema obrotowymi kołami dla ułatwienia przejazdu.

Na głównym stole znajdują się dwie płyty grzewcze, które są programowane i monitorowane z panelu sterowania, zamontowanego pod jednym z bocznych stołów wózka.

 

Obydwa stoły boczne pokryte są odpornym na ciepło materiałem, dzięki czemu idealnie nadają się do umieszczania rozłożonych części formy, które pozostają nadal w temperaturze roboczej.

Na wózku znajduje się również dolny stół, przeznaczony do przechowywania form, które nie są obecnie używane.

W panelu sterowniczym znajdują się cztery kontrolery, po dwa dla każdej płyty grzewczej.

W każdym przypadku jeden kontroler pokazuje docelową i rzeczywistą temperaturę płyt, a drugi temperaturę formy, uzyskaną z termopary zamontowanej w formie.

Każdy z tych sygnałów można wprowadzić do oprogramowania do rejestracji danych za pośrednictwem wbudowanego portu RS232 z boku panelu sterowniczego.

Dwie płyty grzewcze działają niezależnie od siebie, co pozwala na użycie tylko jednej wstępnie ogrzanej formy w dowolnym momencie.

Cały system został opracowany do pracy w środowisku odlewniczym jako solidny, łatwy w manewrowaniu i przyjazny dla użytkownika.

 

dzięki MetalHealth® Center można prowadzić badania w kierunku określania:

- mikrostruktury

- wtrąceń

- zachowania metalu podczas odlewania i krzepnięcia

- rozdrabniania ziarna

 

Kontakt:

 

inż. Marcin Bugaj

tel.: +48 664 738 018

m.bugaj@metals-minerals.com.pl