Chłodnie i Chillery

 

Green Box projektuje i produkuje pełną gamę agregatów chłodniczych  do zarządzania temperaturą wody i płynu w procesach przemysłowych. Green Box specjalizuje się w maszynach i systemach kontroli temperatury płynu procesowego, których podstawową działalnością jest przetwarzanie tworzyw sztucznych.

Green Box dostarcza kompletne przemysłowe systemy chłodzenia. Podstawowe kryteria stosowane przy definiowaniu wymagań i projektowaniu to oszczędność energii, długotrwała niezawodność, wysoka wydajność, maksymalna łatwość użycia,  i modułowość, dzięki którym  istniejące systemy mogą łatwo się rozwijać.

 

Główne technologie wykorzystujące otaczające powietrze do chłodzenia przemysłowego procesów to:

- Otwarte lub zamknięte wieże chłodnicze (wyparne)

- Chłodnie swobodnej wymiany ciepła woda/powietrze w układzie zamknietym

 

 

WIEŻA WYPARNA

 

niska cena, ale wysokie koszty eksploatacji

-  Bardzo kompaktowy

-  Ryzyko zanieczyszczenia bakteriami

-  Problem wapienny (wymagane uzdatnianie wody)

-  Utrata wody do 5%

-  Wyższe koszty energii dzięki niższej wymianie ciepła

-  Wysokie koszty konserwacji

-  Temperatura wody procesu > 4°/5° C niż temperatura otoczenia

 

CHŁODNIE WODA/POWIETRZE

 

Jest podobna do chłodnicy samochodowej !!

 

Składa się z:

-  Wymiennik ciepła powietrze / woda

-  Wentylatory osiowe

-  Panel sterowania

-  Wysokociśnieniowy układ nebulizatora (SSS) jako opcja

 

Charakteryzuje się:

- Brak ryzyka zanieczyszczenia

- Nie wymaga uzdatniania wody

-  Brak ciągłego wprowadzania wapnia w obwodzie

-  Brak strat wody

-  Niskie zużycie energii

-  Bardzo mała konserwacja

-  Bardzo niskie koszty eksploatacji

-  Temperatura procesu wodnego o 2/5 °C wyższa niż suchego termometru

-  Temperatura (w klimacie europejskim zwykle około 35-37 °C)

-  Na ogół wyższa cena niż wieży wyparnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenbox oferuje dwa rodzaje chłodni woda/powietrze:

- glikolowe

- bez glikolu

 

Zestaw Nebulizatora SSS Green Box

Zestaw SSS firmy Green Box ma osobną pompę, która zwiększa ciśnienie rozpylanej wody (70 barów).

 

właściwości:

-  bardzo małe krople wody (40 mikronów) o bardzo dużym stosunku powierzchni / rozpylonej wody

-  bardzo wysoka sprawność (do 90% rozpylonej wody jest naprawdę adsorbowana przez powietrze)

-  bardzo małe ubytki wody (bez kałuży wokół chłodni)

-  duży spadek temperatury (5-8° C)

-  w połączeniu z odpowiednim doborem chłodni można uzyskać temperaturę wody na wylocie 4-7 °C niższą, niż temperatura suchego termometru

 

Kontakt:

 

inż. Marcin Bugaj

tel.: +48 664 738 018

m.bugaj@metals-minerals.com.pl