Kleszcze do ściągania pierścieni

 

 

 

Oferujemy specjalne kleszcze do ściągania pierścieni z tłoków

 

 

 

 

Kontakt:

 

mgr inż. Marek Żółkiewicz                                           

tel.: +48 600 658 511                                                    

m.zolkiewicz@metals-minerals.com.pl                              

 

mgr inż. Bartosz Małysa

tel.: +48 694 880 927

b.malysa@metals-minerals.com.pl