Komorotuleje

 

Oferujemy komorotuleje do wszelkich zastosowań.

Pełne, dzielone, z termoregulacją, smarowaniem. Wykonanie według dokumetacji Klienta

 

 

Na życzenie dostarczamy również wkładki do komorotulei na całej długości lub tylko pod otworem wlewowym

 

 

 

Dostarczamy kompletne rozwiązania wraz z chłodzeniem i smarowaniem układu komorotuleja - tłok

 

 

 

Kontakt:

 

mgr inż. Marek Żółkiewicz                                           

tel.: +48 600 658 511                                                    

m.zolkiewicz@metals-minerals.com.pl                              

 

mgr inż. Bartosz Małysa

tel.: +48 694 880 927

b.malysa@metals-minerals.com.pl