Masy wiązane chemicznie

   

 

 

 

Grupa FME

 

Grupa FME została założona przez właścicieli i pracowników byłej firmy IMF oraz inwestora finansowego – firmę ATHENA z Czech. W skład Grupy wchodzą spółki FME, FMM, FMI ( India), IMF Projekt.

 

 

  • Projektowanie
  • Części zamienne
  • Wsparcie techniczne
  • Oprogramowanie

 

 

 

 

  • Produkcja
  • Montaż  mechaniczny i elektryczny
  • Kontrola jakości
  • Testy
  • Logistyka

 

 

 

 

OFERTA DLA ODLEWNI

 

PRACE PROJEKTOWE

-  Projektowanie technologii odlewniczych

-  Projektowanie stalowni

-  Projekty mechaniczne ogólne i szczegółowe

-  Instalacje elektryczne i oprogramowanie

-  Rozruch i uruchomienie maszyn

-  Wsparcie techniczne w zakładzie klienta i on-line

-  Dystrybucja części zamiennych

 

PRODUKOWANE URZĄDZENIA:

 

-  mieszarko-nasypywarki

-  systemy przygotowania mas

-  regeneracje mechaniczne i termiczne

-  urządzenia wibracyjne

-  tunele suszenia

-  urządzenia przejezdne

-  strzelarki do rdzeni

-  dopalacze

-  kompletne instalacje odlewnicze

 

SYSTEMY MAS WIĄZANYCH CHEMICZNE

 

 

 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania od pojedynczych mieszarko-nasypywarek do kompletnych linii formierskich:

 

-  Przygotowanie mas formierskich

-  Formowanie

-  Zalewanie i chłodzenie

-  Wybijanie odlewów

-  Regeneracja mas formierskich i rdzeniowych

-  Dystrybucja mas formierskich i rdzeniowych

-  Odpylanie

-  Automatyzacja

-  Oprogramowanie drugiego poziomu

 

 

Kontakt:

inż. Marcin Bugaj

tel.: +48 664 738 018

m.bugaj@metals-minerals.com.pl