Masy wiązane chemicznie

 

 

Oferujemy urządzenia do produkcji mas i stacje regeneracji mas wiązanych chemicznie do następujących procesów:

-  furanowe

-  pep-set

-  alfa-set

-  szkło wodne

-  cold-box

-  hot-box

 

oferujemy mieszarko nasypywarki:

 

-  stacjonarne i przejezdne

-  jedno - , dwu - i trójramienne

-  o wydajności od 3 t/h do 100 t/h

 

 

ze wzgledu na mechanizm regeneracji oferujemy:

 

 

- regeneracje mechaniczne

  -  pionowe

  -  poziome

  -  dynamiczne

- regeneracje termiczne gazowe

 

oferujemy kompletne linie i pojedyncze urzadzenia:

 

 

- kruszarki

- chłodziarki fluidyzacyjne i grawitacyjne

- przesiewacze

- separatory pisaku chromitowego

- przenośniki

 

Do wszystkich urządzeń dostarczamy części zamienne - patrz zakładka serwis

 

Kontakt:

 

 

inż. Marcin Bugaj

tel.: +48 664 738 018

m.bugaj@metals-minerals.com.pl