Chemia Odlewnicza: Materiały do produkcji stopów Al

 

 

 

 

Oferujemy cała gamę materiałów rafinacyjnych i smarnych dla Producentów stopów, wlewków do wyciskania i walcowania

 

FONDERMAT oferuje rozwiązania w zakresie rafinacji stopów i obróbki wlewków:

 

    -  Granulowane sole odżużlające

    -  Preparaty do usuwania Ca i Na

    -  Środki rafinujące do zapraw do stopów aluminium

    -  Materiały stopujące

    -  Zautomatyzowane systemy do wprowadzania soli pod powierzchnię metalu

    -  Środki smarne, izolujące i pokrycia 

    -  Filtry ceramiczne, siatkowe

 

Aby zagwarantować najlepszy możliwy uzysk metalu, a tym samym opłacalność procesu rafinacji dla wysoce czystego stopu aluminium, konieczne jest zastosowanie wstępnych procesów rafinacji, stopowania i odżużlania.

 

Kontakt:

 

mgr inż. Marek Żółkiewicz                                           

tel.: +48 600 658 511                                                     

m.zolkiewicz@metals-minerals.com.pl                              

 

mgr inż. Gabriela Górny

tel.: +48 664 465 003

g.gorny@metals-minerals.com.pl