Metalurgia

Firma Metals Minerals świadczy usługi w zakresie:

 

- wdrażania nowych technologii dla metalurgii żeliwa

- profesjonalnego serwisu metalurgicznego – dedykowany opiekun techniczny Elkem w Polsce

- analizy wad odlewniczych

- raportów technicznych – w oparciu o nowoczesne zaplecze badawcze u Producenta

- oceny problemów jakościowych odlewów u klienta

- analizy materiałowej żeliwa szarego, sferoidalnego i wermikularnego

- dostępu do biblioteki wiedzy – informacje techniczne, praktyczne wskazówki dla odlewni

 

Kontakt:

 

mgr inż. Artur Igielski

tel.: +48 698 622 211

a.igielski@metals-minerals.com.pl