Materiały pomocnicze stopy żelaza

 

Materiały pomocnicze i dodatki oferowane przez firmę Metals Minerals:

 

 

 

TOPSEED®

 

Topseed® jest to materiał opracowany przez firmę Elkem, którego podstawę stanowi 50% Si i zawiera określone poziomy baru, wapnia i aluminium.

Topseed® jest materiałem pokrywającym, stosowanym do sferoidyzacji żeliwa zaprawą, np. Elmag®, Lamet®
 
Topseed® został opracowany po to aby:
 
- Poprawić uzysk  Mg przez opóźnianie początku reakcji zaprawy z ciekłym żeliwem
- Poprawić właściwości żużla
- Zapewniać optymalny efekt modyfikacji
 
Topseed® - zasada działania:
 
- Gwarantuje wysoką efektywność użycia zaprawy magnezowej w procesie sferoidyzacji ( optymalny uzysk magnezu )
- Zapewnia szczelniejsze pokrycie zaprawy FSM
- 50% Si jest endotermiczne i żeliwo potrzebuje czasu aby się  „przepalić”
- W ten sposób ciśnienie ferrostatyczne w kadzi jest wyższe i reakcja Mg rozpoczyna się z opóźnieniem
- Poprzez uzyskanie wyższego uzysku Mg,  dodatek FSM może być zredukowany lub w celu utrzymania równowagi krzemu, poziom Mg w FSM może być obniżony.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topseed®  jest znakiem firmowym zarejestrowanym w urzędzie patentowym  przez ELKEM AS

 

 

PRESEED®

 

 

Preseed® jest premodyfikatorem opracowanym w laboratoriach firmy ELKEM

 
Preseed® - Zastosowanie:
 
- Żeliwo szare wytapiane w piecu elektrycznym
- Żeliwo szare wytapiane w żeliwiaku
- Żeliwo  sferoidalne obrabiane MgFeSi
- Żeliwo sferoidalne obrabiane w  kadzi Fischer’a
- Żeliwo  przegrzane
- Długi  okres przetrzymania żeliwa
- Wysoki  udział  złomu stalowego we wsadzie
- Zmienna jakość  wsadu
 
Preseed®  - praktyka:
 
jest efektywny zarówno dla  żeliwa  szarego  jak  i  sferoidalnego.
jest  szczególnie  efektywny  w  przypadku  topienia  żeliwa  szarego  w  piecu  indukcyjnym , gdy  zachodzi  zjawisko obniżonej  zdolności  żeliwa  do  zarodkowania (zdolności dziedzicznej).
Żeliwo  z  procesu  żeliwiakowego  ma  naturalną  wysoką  zdolność  do  zarodkowania i  efekty  stosowania Preseed® są  mniej widoczne, jednakże zastosowanie  Preseed® jest  celowe w przypadku  stosowania  większego  udziału złomu stalowego  we  wsadzie  zamiast  drogiego  wsadu  opartego  na  droższej  surówce .
Preseed® jest  materiałem , który  ma również  korzystny  wpływ  w  żeliwie  sferoidalnym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preseed®  jest znakiem firmowym zarejestrowanym w urzędzie patentowym  przez ELKEM AS
 

 

 

REDUX®

 

 

Topnik żużla REDUX® jest łagodnym bezfluorkowym i bezchlorkowym materiałem, będącym zamiennikiem topników z fluorytem z zastrzeżoną formułą mieszanki składników wytwarzanym przez amerykańską firmę ASI International. W przeciwieństwie do topników na bazie fluorytu, REDUX nie ma żadnego agresywnego, żrącego działania na wymurówkę ogniotrwałą. Topnik REDUX EF40L sprzedawany jest w postaci brykietów w stalowych beczkach 226 kg lub big bagach 1000 kg.

Obecnie REDUX EF40L stosowany jest z powodzeniem we wszystkich rodzajach elektrycznych pieców topiących i przetrzymujących metal, takich jak: piece indukcyjne tyglowe, piece elektryczne łukowe, jak również w piecach elektrycznych kanałowych.

                  

Topnik REDUX EF40L modyfikuje żużel z żeliwa i staliwa poprzez:

- Zmniejszenie płynności żużla i jego niższą temperaturę topienia

- Zmniejszone napięcie powierzchniowe żużla pozwalające na koalescencję trudnego do usunięcia żużla poprzez „emulsję” jego płynnych cząsteczek.

 

Zalety wynikające z zastosowania topnika REDUX EF40L:

- polepszenie jakości metalu, co podnosi efektywność topienia i produktywność

- eliminacja zarastania ścian, dzięki czemu pojemność pieca pozostaje bez zmian

- polepszona efektywność elektryczna

 

 

REDUX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ASI International

 

Kontakt:

 

mgr inż. Artur Igielski

Tel.: +48 698 622 211

a.igielski@metals-minerals.com.pl

 

mgr inż. Mariusz Młyński

Tel.: +48 664 738 047

m.mlynski@metals-minerals.com.pl