Rafinatory - urządzenia

 

 

 

 

 

SIST DS to automatyczna linia do wtryskiwania soli do kąpieli ciekłego metalu za pomocą gazu obojętnego.

Urządzenie ma niewielkie rozmiary, jest zamontowane na wózku, co pozwala na jego łatwe przemieszczanie wewnątrz odlewni.

Urządzenie jest dostarczane z:

  -  zbiornik granulatu o ziarnie 25 kg

  -  rura łącząca 10 m

  -  dysza ze stalową lancą (długość 3 lub 5 m)

Dawka strugi jest programowana poprzez PLC, a przepływ gazu obojętnego jest kontrolowany przez przepływomierz i miernik ciśnienia dostarczony wraz z urządzeniem.

 

 

Zalety SIST DS:

 

- wysoka wydajność mieszania strumienia

- skuteczne żużlowanie stopu o niskiej zawartości glinu

- opóźnione doskonałe usuwanie tlenków rozpuszczonych w kąpieli

- mniejsza emisja spalin podczas procesu

 

 

 

SIST 5: jest specjalnie zaprojektowanym sprzętem do rafinacji stopów aluminium.

Jest dostarczany z wałem i wirnikiem oraz instrukcją , która zawiera wszystkie informacje z właściwej instalacji i użytkowaniu.

 

Zalety SIST 5:

- zmniejszenie porowatości stopu

- powtarzalne wyniki

-  redukcja kosztów

- eliminacja wtrąceń

 

 

 

 

Oprócz funkcji rafinacji, SIST 5 GR to pełnowartościowa cela, odpowiednia do wykonywania pełnych, powtarzalnych zabiegów metalurgicznych.

Jest on wyposażony w zasobnik, który może pomieścić do 25 kg soli, odżużlaczy, modyfikatorów lub granulatów kontrolowany przy pomocą miernika poziomu informującego o zuzyciu produktu.

W pierwszej fazie rura kieruje produkt do wiru utworzonego przez obracający się wałek grafitowy. Dzięki automatycznemu obrotowi wirnika, wir tworzy mieszaninę odżużlających soli w sposób ciągły, zapewniając doskonałe czyszczenie stopu.

Druga faza zapewnia odgazowanie poprzez inżekcję gazu obojętnego.

Dzięki sterownikowi PLC można wybrać tryb ręczny lub automatyczny. Dozowanie strumienia może być włączone lub wyłączone. Istnieje 10 wstępnie zaprogramowanych cykli roboczych, a całkowity czas / cykl może zostać zmodyfikowany, poprzez opóźnienie dawki strumienia i ilości produktu, który ma być użyty. Systemami bezpieczeństwa maszyny można również zarządzać z panelu sterowania.

SIST 5 GR DF jest dostarczany z instrukcją zawierającą wszystkie informacje dotyczące instalacji i instrukcje użytkowania.

   

 

 

Zalety SIST 5 GR DF:

 

- zmniejszenie porowatości stopu

- poprawa czystości stopu

- skrócenie czasów cyklu produkcyjnego

- powtarzalne obniżanie kosztów

- ograniczenie emisji oparów

- eliminacja wtrąceń

- skuteczne oczyszczanie

 

Kontakt:

 

mgr inż. Marek Żółkiewicz                                           

tel.: +48 600 658 511                                                    

m.zolkiewicz@metals-minerals.com.pl                              

 

mgr inż. Bartosz Małysa

tel.: +48 694 880 927

b.malysa@metals-minerals.com.pl