Surówka syntetyczna

        

 

     

 

Sorelmetal® jest stopem żelaza z węglem o bardzo niskiej zawartości manganu, fosforu, siarki oraz innych niepożądanych pierwiastków. Jest znakiem handlowym gąsek surówki o wysokiej czystości produkowanych w kombinatach metalurgicznych QIT - Fer et Titane Inc. (Sorel, Kanada) oraz Richards Bay Titanium (Richards Bay, Rep. Południowej Afryki). Firma Rio Tinto Iron & Titanium będąca światowym dystrybutorem  Sorelmetal®, gwarantuje jakość produktu w zakresie składu chemicznego, oraz powtarzalność w każdej partii. Wysoka powtarzalność jest wynikiem stosowania wysokiej jakości surowców  przerabianych w najnowocześniejszych procesach metalurgicznych.

Surówka Sorelmetal® stosowana w produkcji wielkogabarytowych odlewów wzmacnia właściwości samozasilania żeliwa redukując konieczność stosowania zasilaczy. Jest materiałem pierwszego wyboru w produkcji odlewów dla energetyki wiatrowej.

 

 

 

 

Wszyscy klienci  Rio Tinto Iron & Titanium, mają dostęp do specjalistycznej literatury technicznej oraz publikacji pozwalających na uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z optymalizacja produkcji odlewów z Żeliwa sferoidalnego dla osiągania  najlepszej wydajności i redukcji kosztów


 

Przykłady dostępnych publikacji:

 

A Design Engineer's Digest of Ductile Iron.

Zbiór informacji o właściwościach, stosowaniu i trendach konstrukcyjnych dla żeliwa sferoidalnego

 

 

 

Why Convert to Ductile Iron ?

Informacje o fizycznych właściwościach żeliwa sferoidalnego, materiałach alternatywnych oraz żeliwie ADI

 

 

 

 

Ductile Iron Data for Design Engineers.

Podręcznik konstruowania i wytwarzania detali z żeliwa sferoidalnego

 

 

 

 

Ductile Iron -The Essentials of gating and risering system design

Zalecenia dla projektowania układów wlewowych i zasilających

 

 

 

D.I. Techniques - Suggestions for Ductile Iron Production

Zestaw dostępnych informacji technicznych

 

 

 

 

Sorelmetal®: o żeliwie sferoidalnym

Polskie wydanie najsłynniejszego podręcznika produkcji żeliwa sferoidalnego

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

mgr inż. Artur Igielski

Tel.: +48 698 622 211

a.igielski@metals-minerals.com.pl

 

mgr inż. Mariusz Młyński

Tel.: +48 664 738 047

m.mlynski@metals-minerals.com.pl