Linie recyklingu złomu

SIB Torino

 

SIB s.r.l.  jest firmą działającą na rynku systemów recyklingu złomu metali nieżelaznych od ponad 40 lat.

 

Oferuje usługi związane z:

 

-  Projektowaniem

-  wykonaniem

-  nadzorem technicznym przy montażu

-  uruchomieniem

 

Dostarcza:

 

-  Systemy spalania

-  Piece do obróbki cieplnej

-  Piece odlewnicze do aluminium

-  Systemy suszenia

-  Komory spalania

-  Systemy odzyskiwania ciepła

-  Ekonomizer energii cieplnej

 

W obszarze recyklingu stopów metali lekkich oferujemy:

System suszenia wiórów stopów metali nieżelaznych oparty na linii z obrotowym bębnem, separacją magnetyczną, kruszarką.

System jest wyposażony w dopalanie spalin oraz wspólne sterowanie z jednostką topialną SIB (patrz - topienie złomu).

 

WYDAJNOSĆ PRZYGOTOWANIA WIÓRÓW wynosi

od 200 do 5000 Kg/h.

 

DANE TECHNICZNE

 

 

Rodzaj materiału: wióry i drobny złom aluminium

Granulacja materiału: maks. 30 mm x 1 mm x 5 mm,  min. 5 mm x 0,5 mm x 2 mm

Gęstość nasypowa: nie mniej niż 250 kg/m³ - nie więcej niż 700 kg/m³

Zawartość wilgoci na wejściu: nie więcej niż 15% łącznie (w tym maks. 4% olei, rozpuszczalników, substancji organicznych)

Zawartość wilgoci po suszarce: nie wyższa niż 0,05%

Temperatura na wylocie: nie mniej niz 280o C

Odzysk energii cieplnej: Zintegrowany system odzyskiwania energii

 

 

 

System CDS (Chips Drying System - System Suszenia Wiórów) składa się z zestawu urządzeń, które umożliwiają kogenerację energii niezbędnej do suszenia materiałów poddawanych obróbce cieplnej w obracającym się bębnie. Kryterium techniczne systemu przewiduje suszenie za pomocą konwekcyjnej i promiennikowej wymiany ciepła między materiałem poddawanym obróbce, a gazami pochodzącymi z dopalacza / rekuperatora ciepła przez komorę energetyczną; gazy są kontrolowane w zakresie zawartości tlenu, temperatury i ciśnienia. Materiał przesuwa się w przeciwprądzie. Możliwe jest również wykorzystanie gazów spalinowych z pieca do topienia w celu wykorzystania energii cieplnej, co znacznie zmniejsza koszty zużycia energii.

 

 

Kontakt:

 

inż. Marcin Bugaj

tel.:+48 664 738 018

m.bugaj@metals-minerals.com.pl